Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
GS. Dave Ulrich

GS. Dave Ulrich

TS. Alok Bharadwaj

TS. Alok Bharadwaj

Ths. Phạm Thu Thủy

Ths. Phạm Thu Thủy

Robin Robbins

Robin Robbins

ThS. Đặng Thúy Hà

ThS. Đặng Thúy Hà

GIỚI THIỆU VỀ HRBP

GIỚI THIỆU VỀ HRBP

�Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến